Warto przeczytać

(c) Jerzy Szynkowski

Na półkach księgarskich w Niemczech ukazała się książka Marcela Bohnerta p.t. Mord ludności w Ruandzie. 

Tytuł oryginału: Zum Umgang mit belasteter Vergangenheit im postgenozidalen Ruanda.

Organizuje liczne seminaria, na których przekonuje, iż narody świata powinny wziąć odpowiedzialność za ludobójstwo popełnione w Ruandzie. Pisze, iż człowiekowi o normalnej psychice „brakuje słów na opis wyjątkowo brutalnych ludobójczych masakr popełnionych w Ruandzie w roku 1994”. Wyzwaniem ludności Ruandy jest przyszła koegzystencja morderców i żyjących po okresie ludobójstwa (holocaustu) ludności, świadków wydarzeń, podczas których w bestialski sposób zostali zamordowani ich krewni, sąsiedzi, najbliżsi. W pamięci żyjących tu ludzi zachowały się wyjątkowo okrutne sceny morderstw popełnionych w tym kraju. Powstaje pytanie: jak żyć dalej? Autor ww. publikacji analizuje problem powstania i skutków ludobójstwa, wskazując jednocześnie na międzynarodową prawną, moralną odpowiedzialność tego problemu.

*Genocyd jest pojęciem i terminem w pierwszym rzędzie prawniczym, mocno zakorzenionym w skali światowej od ponad pół wieku. Genocydem jest którykolwiek z czynów, dalej wymienionych, dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych. Konwencja ujmuje następujące czyny: a) zabójstwo członków grupy; b) spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy; c) rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego; d) stosowanie środków mających na celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy; e) przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy do innej grupy. "Ze względu na sytuację w Darfurze/Sudanie, Kongo i Czadzie, w których proceder ludobójstwa jest ciągle aktualny, wyżej wymieniona publikacja ma wymiar wyjątkowo alarmujący. Autor wzywa do podjęcia humanitarnych międzynarodowych działań, zapobiegających ludobójstwu.

_____________________________________________________________________________________________________

Autor tej publikacji, Marcel Bohnert, jest niemieckim oficerem, studiował na uniwersytecie bundeswery w Hamburgu oraz psychologię, pedagogikę, socjologię i etykę w Central Connecticut State University in New Britain/USA. Jest laureatem i doktorantem fakultetu etyki i nauk społecznych. Obecnie kontynuuje naukę w dziedzinie przyszłego obserwatora ONZ.

 

 

Eigene Website kostenlos erstellt mit Web-Gear

Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der Autor dieser Webseite. Verstoß anzeigen